Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromdreamadream dreamadream viatwice twice
7523 337e 390
Reposted fromtwice twice viadusz dusz
8130 8641 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viakarra karra
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viatoskalatte toskalatte
7251 49d4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted fromweightless weightless
5933 66b8 390
Reposted fromnexxt nexxt viadusz dusz
Nigdy nie ufaj kobiecie, która nie lubi jeść. Prawdopodobnie jest beznadziejna w łóżku.
— Federico Fellini
Reposted fromyouwillneverfindme youwillneverfindme viadusz dusz
2877 b83f 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow
- Bywa, że palisz mosty?
- Tak, bo nie lubię ciągnąć za sobą niepotrzebnych ogonów. Mamy jedno życie i szkoda go na ludzi, którzy na nas po prostu nie zasługują. Nie jest tak, że natychmiast kogoś skreślam. Związki, bez względu na to, czy miłosne czy przyjacielskie, wymagają pracy. Należy starać się zrozumieć drugą stronę, odkryć, co ma w głowie, włożyć w tę relację wysiłek. I dopiero kiedy okaże się, że wszelkie sposoby zawodzą, można odpuścić. Bo nie ma sensu się męczyć. Spaliłam za sobą wiele mostów i wcale tego nie żałuję. Myślę, że jestem bogatsza o to doświadczenie. Dzięki temu też pewne sytuacje mnie nie rozpraszają i skupiam się na rzeczach dla mnie najważniejszych. I na ludziach, na których naprawdę mi zależy.
— Magda Szejbal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaklebeknerwow klebeknerwow
9548 cccc 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7483 b7b1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7087 ea3a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarra karra
1945 9f75 390
Reposted fromumorusana umorusana viakarra karra
0413 9893 390

"Dom" Marcin Świetlicki

Gdy skończą się przyprawy, sól i pieprz,
kiedy wszelkie wysiądą urządzenia
i prąd wyłączą ostatecznie, kiedy
pająk mi dotyka gardła pajęczyną,
wtedy dom już nie będzie domem,
klucz się zagubi w odmęcie na zewnątrz.

A gdziekolwiek się pójdzie, zawsze
droga powrotna to będzie.

Świat nie ma ramion, nie ma ciepłego oddechu,
świat nie śpi, nie śni. Cokolwiek snem było,

było domem.
Reposted fromlucyharmon lucyharmon
9120 f9d9 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viasskittles sskittles
7719 518b 390
Reposted fromSalahan Salahan viakarra karra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl