Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6371 bcc0 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viatake-care take-care
4060 ef1b 390
Reposted fromitoweryou itoweryou viapeache peache

Świetlicki

Tę wąską, czarną gumkę, którą ściąga włosy,
w nocy nosi na ręce, żeby nie zaginęła,
jej nocne obyczaje są zaskakujące,
długo by można na ten temat.

Wyjechała, lecz wróci i niech ciągle wraca,
niech ciągle wracają jej popołudniowe i wieczorne obyczaje, znowu
mam życie, ona mi je robi.
Reposted frompeache peache
6387 8c4e 390
4172 7407 390
Mówię do siebie: NIE MYŚL! 
Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompesy pesy
Człowiek nie powinien spędzać życia 
w pracy
bo to grzech
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, 'Boską Komedię',
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu, amerykańskie
samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki Giny Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— -Andrzej Kotański
Reposted fromHanzel Hanzel viabartvein bartvein
5519 b1eb 390
Reposted fromsail sail viamakemewannadie makemewannadie
1151 13d6 390
Reposted frompesy pesy
8714 be17 390
don't know much about cocaine, but i think it rarely makes people smile
8740 3a2b 390
Warszawa, Mazowiecka
Reposted fromjoann joann viamayamouse mayamouse
9294 0af1 390
1736 692f 390
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viaanks anks

self-repost ;)

Wisława Szymborska

Jawność

Oto my, nadzy kochankowie,
piękni dla siebie — a to dosyć —
odziani tylko w listki powiek
leżymy wśród głębokiej nocy.
 
Ale już wiedzą o nas, wiedzą
te cztery kąty, ten piec piąty,
domyślne cienie w krzesłach siedzą
i stół w milczeniu trwa znaczącym.

I wiedzą szklanki, czemu na dnie
herbata stygnie nie dopita.
Swift już nadziei nie ma żadnej,
nikt go tej nocy nie przeczyta.
 
A ptaki? Złudzeń nie miej wcale:
wczoraj widziałam, jak na niebie
pisały jawnie i zuchwale
to imię, którym wołam ciebie.
 
A drzewa? Powiedz mi, co znaczy
ich szeptanina niestrudzona?
Mówisz: Wiatr chyba wiedzieć raczy.
A skąd się wiatr dowiedział o nas?
 
Wleciał przez okno nocny motyl
i kosmatymi skrzydełkami
toczy przyloty i odloty,
szumi uparcie ponad nami.
 
Może on widzi więcej od nas
bystrością owadziego wzroku?
Ja nie przeczułam, tyś nie odgadł,
że nasze serca świecą w mroku.
Reposted fromplokin plokin
The Exclamation Comma. “Just because you’re excited about something doesn’t mean you have to end the sentence.”
1787 f981
O parę oczu za mało, aby zobaczyć.
Reposted frompesy pesy
7197 f109 390
Reposted bypppanpronijalomi
2593 0096 390
Reposted fromtola tola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl